บูธของ สวนเกษตรทิพยสมบัติ   ไฝ่กิมซุ่ง
 
ผู้เข้าชมงานให้ความสนใจ   พนักงานพร้อมให้ข้อมูล
 
จากซ้ายไปขวา (คุณสวนิต ลาภประเสริฐพร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ผศ.ดร.รวี เสรฐภักดี (เยี่ยมชมบูธ), คุณไพโรจน์ ลาภประเสริฐพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณโชติกรณ์ แผ่นผา กรรมการผู้จัดการสวนฯ, คุณพรชัย ทิมทอง ผู้จัดารสวนฯ)   ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
 
ผู้เยี่ยมชมงาน ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก   ซื้อกลับกันเลย
 
ผู้เยี่ยมชมส่วนหนึ่ง   ให้ความสนใจเยอะมากๆ
 
สถานที่เพาะเลี้ยง   ต้นกล้าไผ่กิมซุ่ง